Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului67
(21)Numarul depozitului94-0067
(22)Data depozitului1987.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTHERMO-SOLAR ENERGIETECHNIK GMBH, DE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBernd Kellner, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTHERMO-SOLAR ENERGIETECHNIK GMBH, DE;
(54)Titlul inventieiColector vacuum-solar
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/1995
B1, BOPI 09/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/46 (2006.01);
(19)TaraDE
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.09.30
(47)Data eliberării brevetului1995.02.27
(30)PrioritateaP3611764.1, 1986.04.08, DE
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1994.02.15
(86)Cerere internationalaPCT/EP1987/000189, 1987.04.07
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1987/06328, 1987.10.22
 S-a achitat mentinerea pana la data:1989.04.07
 Data decăderii din drepturi1989.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4356624/06, 1988.10.06, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1828531, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024