Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului53
(21)Numarul depozitului94-0072
(22)Data depozitului1994.04.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVOEST-ALPINE AG, AT; SKET SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG, GmbH, DE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFritz FEIGE, DE; Franz KRENNBAUER, AT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACT AUSTRIAN CEMENT TECHNOLOGY GmbH, AT;
(54)Titlul inventieiProcedeu de producere a clincherului de ciment
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/1995
B1, BOPI 08/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 7/36 (2006.01);
(19)TaraAT
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1995.03.22
(30)Prioritatea488281, 1981.11.13, AT; WP C 04 B/234-385-1, 1981.10.27, DD
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.04.05
 Data decăderii din drepturi1998.04.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:563, 1995.03.10
Datele iniţiale:Voest-Alpine Ag, AT SKET Schwermaschinenbau, Magdeburg, GMBH, DE
Datele finale:ACT Austrian Cement Technology GmbH, AT
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3505249/29-33, 1982.10.26, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1299495, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024