Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului19
(21)Numarul depozitului94-0088
(22)Data depozitului1994.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAMERICAN CYANAMID COMPANY, US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOS Marinus, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAMERICAN CYANAMID COMPANY, US;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 2-(2-imidazolin-2-il) piridinelor sau hinolinelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 401/04 (2006.01);
(19)TaraUS
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.05.31
(47)Data eliberării brevetului1994.05.19
(30)Prioritatea155909, 1980.06.02, US; 252704, 1981.04.09, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Brevete expirate; Data expirarii2005.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3298601/23-05, 1981.06.01, SU; 3659797/23-04, 1983.11.05, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1340588, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

10.08.2022