Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului511
(21)Numarul depozitului94-0125
(22)Data depozitului1994.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiATIMOŞOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; PLOŞNIŢA Nicolae, MD; GOMOJA Grigore, MD; DASCALIUC Alexandru, MD; BUROMSCHI Mihail, MD; COCIU Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a substantelor biologic active din semintele cerealelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01C 1/02 (2006.01); A01N 65/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.29
 Data decăderii din drepturi1999.04.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023