Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului118
(21)Numarul depozitului94-0133
(22)Data depozitului1994.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCHINOIN GYOGYSZER -ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA Rt., HU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHERMECZ ISTVAN, HU; GEZA Kereszturi, HU; LELLE Vasvari, HU; HORVATH AGNES, HU; BALOGH Maria, HU; RITLI Peter, HU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCHINOIN GYOGYSZER -ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA RT, HU;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a anhidridelor mixte ale acidului hinolincarbonic şi ale acidului boric
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/1995
B1, BOPI 12/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/415 (2006.01); C07D 215/22 (2006.01); C07D 215/54 (2006.01);
(19)TaraHU
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.12.31
(47)Data eliberării brevetului1995.06.09
(30)Prioritatea1504/87, 1987.04.08, HU; 3147/87, 1987.07.10, HU
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1994.04.08
(86)Cerere internationalaPCT/HU1988/000018, 1988.04.08
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1988/007998 , 1988.10.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.04.08
 Data decăderii din drepturi2004.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4613042/04, 1988.12.07, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1804457, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024