Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului673
(21)Numarul depozitului94-0147
(22)Data depozitului1994.05.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.05.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; DIACONU Ion, MD; GORCEAC Leonid, MD; RAEVSCHI Simion, MD; PLEŞCA Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a straturilor InP
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/1997
F2, BOPI 01/1997
A, BOPI 11/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.05.24
 Data decăderii din drepturi1997.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024