Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului112
(21)Numarul depozitului94-0161
(22)Data depozitului1994.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.A. IPCT "TEHPROECTCONSTRUCŢIA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiALEXEENCO Pavel, MD; EANAC Ion , MD; GAVRILIŢA Andrei, MD; VASILEVA Raisa , MD; LUPAŞCU Tudor, MD; ROPOT Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiS.A. IPCT "TEHPROECTCONSTRUCŢIA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru tencuire
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/1995
B1, BOPI 12/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 28/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.12.31
(47)Data eliberării brevetului1995.09.17
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.06.28
 Data decăderii din drepturi1996.06.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4410592/33, 1988.04.13, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1652314, 13.04.1988, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024