Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului182
(21)Numarul depozitului94-0162
(22)Data depozitului1994.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOPOVSCHII Victor, MD; BÂŢUTENCO Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVSCHII Victor, MD; BÂŢUTENCO Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOPOBSCHII Victor, MD; BÂŢUTENCO Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de consolidare a alunecărilor de pantă şi taluz cu piloţi foraţi de pământ
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 3/10 (2006.01); E02D 17/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.03.31
(47)Data eliberării brevetului1995.09.21
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.06.28
 Data decăderii din drepturi2000.06.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.05.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.5018362/33, (082140), 1991.12.26, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2023