Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului130
(21)Numarul depozitului94-0182
(22)Data depozitului1994.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBLEANDUR Olga, MD; SCEGLOV Alexei , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor înaintea semănatului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/1995
B1, BOPI 01/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.06.01
 Data decăderii din drepturi1998.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4855720/15, 1990.07.31, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1752220, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.03.2024