Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului935
(21)Numarul depozitului94-0212
(22)Data depozitului1994.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCURCA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de restabilire a tractului intestinal după rezecţia porţiunii terminale a ileonului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/1999
B2, BOPI 03/1998
A, BOPI 01/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61B 17/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.03.31
(47)Data eliberării brevetului1998.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.22
 Data decăderii din drepturi2000.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.05.2024