Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului206
(21)Numarul depozitului94-0225
(22)Data depozitului1994.08.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.08.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHUBELE ADOLF, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNOVARTIS AG, CH;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a derivaţilor 2-anilino-pirimidinei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 33/06 (2006.01); A01N 43/40 (2006.01); C07D 239/42 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.13
(30)Prioritatea1333/88, 1988.04.11, CH; 3750/87, 1987.09.28, CH
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.08.09
 Data decăderii din drepturi1998.08.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3399, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3399, 1997.11.25
Datele iniţiale:Ciba-Geigy AG, CH
Datele finale:NOVARTIS AG, CH
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4356644/04, 1988.09.27, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2014327, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.04.2023