Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului173
(21)Numarul depozitului94-0252
(22)Data depozitului1994.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; COCUNOV Iurie, MD; GUSTEACOV Margarita , MD; AFANASIEV Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiStimulator al creşterii cianobacteriei spirulina
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/1995
B1, BOPI 03/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 11/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.03.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.07.20
 Data decăderii din drepturi1994.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4386987/31-26, 1988.03.04, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1535819, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024