Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului170
(21)Numarul depozitului94-0255
(22)Data depozitului1994.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVARENNICOV Tamara , MD; SAVCA Elena, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare premergătoare semănatului a seminţelor de dovlecei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.03.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.07.20
 Data decăderii din drepturi1994.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4245220/30-15, 1987.05.14, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1522460, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.06.2023