Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului230
(21)Numarul depozitului94-0304
(22)Data depozitului1994.07.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOCLEA Tatiana, MD; PRIDA Ivan, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiComponent de cupaj pentru băuturi tari şi vinuri
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/1995
F1, BOPI 06/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.06.30
(47)Data eliberării brevetului1995.11.22
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.29
 Data decăderii din drepturi2007.07.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea Tehnico-Ştiinţifică "Oenolab", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea Tehnico-Ştiinţifică "OENOLAB", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024