Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului940
(21)Numarul depozitului94-0351
(22)Data depozitului1994.06.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BURCIU Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ambalare a ţigărilor în pachete
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/1998
F2, BOPI 03/1998
A, BOPI 12/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65B 19/02 (2006.01); B65B 19/20 (2006.01); B65B 19/22 (2006.01); B65D 85/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.03.31
(47)Data eliberării brevetului1998.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.06.06
 Data decăderii din drepturi2004.06.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.11.2023