Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului265
(21)Numarul depozitului94-0361
(22)Data depozitului1994.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.11.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞARAGOV Vasile, MD; BABURIN Alexandru, MD; RUSU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru tratament al produselor  de sticlă în câmp magnetic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/1996
F1, BOPI 08/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C03C 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.08.31
(47)Data eliberării brevetului1996.01.22
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.11.02
 Data decăderii din drepturi1997.11.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024