Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului579
(21)Numarul depozitului94-0396
(22)Data depozitului1994.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.11.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUMBU Iacob, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de nutriţie suplimentară a vitelor cornute mari
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/1997
F1, BOPI 07/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/175 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.11.14
 Data decăderii din drepturi1999.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024