Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului377
(21)Numarul depozitului95-0023
(22)Data depozitului1994.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZAGORNEANU Teodor, MD; BURMENCO Felix, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de uscat tutunul
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/1996
B1, BOPI 01/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.06.07
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.14
 Data decăderii din drepturi2000.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4046308/31-13, 1986.04.01, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1391579, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.03.2024