Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului401
(21)Numarul depozitului95-0030
(22)Data depozitului1994.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiATIMOŞOAE Mihai, MD; POPA Dumitru, MD; TITICA Melania, MD; REINBOLD Anton, MD; SINIŢINA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare înainte de semănat a seminţelor cerealierelor de toamnă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/1996
B1, BOPI 02/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.02.29
(47)Data eliberării brevetului1996.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.23
 Data decăderii din drepturi1998.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4266655/30-15, 1987.06.23, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1493222, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024