Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului385
(21)Numarul depozitului95-0035
(22)Data depozitului1994.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, INSTITUTUL DE GENETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞERBAN Elena, MD; CHINTEA Pavel, MD; TCACI Mihail, MD; BALAŞOVA Natalia, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; INSTITUTUL DE GENETICA AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA,, MD;
(54)Titlul inventieiImunizator chimic al tutunului contra virusului petelor bronzate la tutun
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/1996
B1, BOPI 01/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/12 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.06.15
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.28
 Data decăderii din drepturi2000.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3917577/31-04, 1985.06.14, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1314642, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024