Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului368
(21)Numarul depozitului95-0036
(22)Data depozitului1994.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞERBAN Elena, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; JITCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Imunizator chimic a plantelor de tutun
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.06.19
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.28
 Data decăderii din drepturi2000.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3886020/30-05, 1985.04.15, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1287319, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023