Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului369
(21)Numarul depozitului95-0037
(22)Data depozitului1994.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTCACI Mihail, MD; CHINTEA Pavel, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; ŞERBAN Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54)Titlul inventiei Imunizator chimic al plantelor de tutun
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/16 (2006.01); A01N 43/12 (2006.01); A01N 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.06.14
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.28
 Data decăderii din drepturi2000.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4022663, 1985.12.29, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1358122, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.10.2020