Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului359
(21)Numarul depozitului95-0044
(22)Data depozitului1994.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de alimentare a circuitelor de măsurat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.12.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.26
 Data decăderii din drepturi1998.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4782762/09, 1990.01.15, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1712896, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.06.2023