Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului305
(21)Numarul depozitului95-0088
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLAVRIŞCEVA Galina, MD; CIOBANU Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de stimulare a osteogenezei după G.I.Lavrişceva şi P.I.Ciobanu
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.10.31
(47)Data eliberării brevetului1996.02.05
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.29
 Data decăderii din drepturi1998.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3704731/28-13, 1984.02.20, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1169639, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

10.08.2022