Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului235
(21)Numarul depozitului95-0103
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIASTREBOVA Anghelina, MD; PANFIL Gheorghe, MD; ROTUNDU Filip, MD; COJOCARU Dumitru, MD; DIACONU Gheorghe, MD; CIUBARA Mircea, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; MIRONOV Grigore, MD; BOŢAN Victor, MD; CEBAN Petru, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru aromatizarea tutunului de fumat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/1995
B1, BOPI 07/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 3/12 (2006.01); A24B 15/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.07.31
(47)Data eliberării brevetului1995.11.22
(30)Prioritatea94003616/13, 1994.02.02, RU
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.29
 Data decăderii din drepturi2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024