Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1211
(21)Numarul depozitului95-0108
(22)Data depozitului1991.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; DAN MERRITT, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMERRITT DAN, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; DAN MERRITT, GB;
(54)Titlul inventieiMotor cu ardere internă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2001
B1, BOPI 04/1999
A, BOPI 06/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 1/04 (2006.01); F02B 3/06 (2006.01); F02B 19/04 (2006.01); F02B 19/06 (2006.01); F02B 19/10 (2006.01); F02B 23/08 (2006.01); F02B 75/02 (2006.01); F02F 7/00 (2006.01);
(19)TaraGB
(41)Data publicarii cererii1996.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.05.31
(30)Prioritatea9016123.3, 1990.07.23, GB; 9103391.0, 1991.02.19, GB; 9106219.0, 1991.03.23, GB
(74)ReprezentantSKIDAN Natalia, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1994.12.29
(86)Cerere internationalaPCT/GB1991/001151, 1991.12.01
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1992/01860, 1992.06.02
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.12
 Data decăderii din drepturi2006.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024