Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului362
(21)Numarul depozitului95-0118
(22)Data depozitului1995.01.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.01.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALAN Valerian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tăiere a coroanei pomilor fructiferi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/1996
F1, BOPI 01/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.06
 Data decăderii din drepturi1999.01.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.05.2024