Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului387
(21)Numarul depozitului95-0128
(22)Data depozitului1995.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.02.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCODREANU Svetlana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; ŞALARU Victor, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu de cultură pentru Propionbacterium freudenreichii s.s.chermanii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/1996
F1, BOPI 01/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.02.21
 Data decăderii din drepturi1998.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024