Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului572
(21)Numarul depozitului95-0129
(22)Data depozitului1995.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.12.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAVCA Elena, MD; RUDIC Valeriu, MD; NEAMŢU Marina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor de castraveţi înainte de semănat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/1997
F1, BOPI 07/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.21
 Data decăderii din drepturi2000.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024