Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului662
(21)Numarul depozitului95-0188
(22)Data depozitului1995.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; CIUNTU Oleg, MD; GRANCIUC Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAduct al trifluoracetatului de Zn cu gamma-picolină
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/1997
F1, BOPI 01/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 56/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.03.06
 Data decăderii din drepturi1998.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.04.2024