Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului300
(21)Numarul depozitului95-0200
(22)Data depozitului1995.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a trihogramei Trichogramma evanescens V.
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01); A01K 67/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.10.31
(47)Data eliberării brevetului1996.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.03.22
 Data decăderii din drepturi1999.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.07.2022