Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului620
(21)Numarul depozitului95-0209
(22)Data depozitului1995.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD; BORTĂ Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de indicare a Bacillus Cereus
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/1997
F1, BOPI 11/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.03.06
 Data decăderii din drepturi2001.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.12.2023