Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului286
(21)Numarul depozitului95-0214
(22)Data depozitului1995.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞALARU Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; PALAMARU Ileana, RO; TALPĂ Corina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină a cianobacteriei Nostoc Linckia (Roth.) BORN. et FLAH. CNM-CB-03, ca sursă de acumulare a radionuclizilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1996
F1, BOPI 09/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1996.06.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.31
 Data decăderii din drepturi2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024