Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului595
(21)Numarul depozitului95-0229
(22)Data depozitului1995.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.02.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiNod de prindere a barelor structurii spaţiale reticulate
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/1997
F1, BOPI 07/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/24 (2006.01); E04B 1/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.02.16
 Data decăderii din drepturi2004.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024