Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului781
(21)Numarul depozitului95-0233
(22)Data depozitului1995.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; CIAICA Tatiana, MD; PLOP Tatiana, MD; ŢAPCOV Victor, MD; SAMUSI Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediul selectiv de identificare a bacteriilor din genul Streptococcus
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/04 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1998.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.04.19
 Data decăderii din drepturi2001.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2023