Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului586
(21)Numarul depozitului95-0253
(22)Data depozitului1995.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.05.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; DARCIUC Victor, MD; PODGURSCHI Lilea, MD; ŢURCAN Lucia , MD; STRATU Ecaterina, MD; ZNAMENSCHII Valentin, RU; NAZAROV Stanislav Mihailovici, RU; MIZRAH Lev Ilici, RU; FETISOVA Nina Ivanovna, RU; COCETCOVA Marina, RU; BONDAREVA Galina Ivanovna, RU; ARZAMASŢEV Evghenii Veniaminovici, RU; MALINOVSCAIA Clavdia Ignatievna, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Substanţă medicamentoasă cu acţiune antihipotensivă "Difetur"
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/67 (2006.01); A61K 31/675 (2006.01); C07C 335/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.05.25
 Data decăderii din drepturi2000.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Data publicării mentiunii privind nulitatea brevetului1999.09.09
 Contestaţii
Data contestaţiei: 1999.09.08
Obiectul contestat: împotriva valabilităţii titlului de protecţie
Contestatarul: MEDITOR LTD
Data examinării: 2005.03.31
Instanţa: Comisia de Apel
Hotărârea: Se satisface contestaţia integral
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.03.2023