Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului518
(21)Numarul depozitului95-0254
(22)Data depozitului1995.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; OTT Valentina, UA; LISIANA Tamara, UA;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; OTT Valentina, UA; LISIANA Tamara, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; OTT Valentina, UA; LISIANA Tamara, UA;
(54)Titlul inventieiRemediu pentru sporirea rezistenţei organismului uman
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/1996
F1, BOPI 04/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08L 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.30
 Data decăderii din drepturi2001.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.12.2023