Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului587
(21)Numarul depozitului95-0264
(22)Data depozitului1995.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGONCIAR Veaceslav, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSubstanţă adsorbantă de carbon "Carbasan"
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/1997
B1, BOPI 07/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.06.12
 Data decăderii din drepturi2001.06.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024