Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului556
(21)Numarul depozitului95-0274
(22)Data depozitului1995.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; DIACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru extragerea mustului din materie primă vegetală
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/1997
F1, BOPI 05/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.01
 Data decăderii din drepturi2006.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.12.2023