Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului774
(21)Numarul depozitului95-0289
(22)Data depozitului1995.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; CEPOI Liliana, MD; PALAMARU Ileana, RO; HUMELNICU Doina, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de recuperare a ionilor de uranil din apele reziduale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/1997
F2, BOPI 07/1997
A, BOPI 03/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/32 (2006.01); C02F 3/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1997.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.07.12
 Data decăderii din drepturi1998.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024