Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1476
(21)Numarul depozitului95-0306
(22)Data depozitului1995.06.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; MAXIMUK Evghenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de regenerare a dizolvanţilor organici
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2001
B2, BOPI 05/2000
A, BOPI 12/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 3/04 (2006.01); C10G 21/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.06.20
 Data decăderii din drepturi2001.06.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024