Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului617
(21)Numarul depozitului95-0317
(22)Data depozitului1995.08.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.08.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSICINSCHI Liviu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru cultivarea campilobacteriilor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12Q 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.08.28
 Data decăderii din drepturi2000.08.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2023