Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului474
(21)Numarul depozitului95-0330
(22)Data depozitului1995.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; PETICOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie planetară precesională
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/1997
B1, BOPI 09/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/32 (2006.01); F16H 37/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.09.30
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.10
 Data decăderii din drepturi2000.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4601188/28, 1988.11.01, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1657806, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.06.2024