Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului578
(21)Numarul depozitului95-0352
(22)Data depozitului1995.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; BUTNARU Gallia, RO; CHIRIAC Gheorghe, MD; ILIEV Petru, MD; BUJOREANU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de  înmulţire a cartofului devirozat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/1997
F1, BOPI 07/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.10.04
 Data decăderii din drepturi1998.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

03.03.2024