Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1213
(21)Numarul depozitului95-0388
(22)Data depozitului1995.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.02.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(54)Titlul inventieiMotor hidraulic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2000
F2, BOPI 04/1999
A, BOPI 01/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03C 5/00 (2006.01); F03C 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.06
 Data decăderii din drepturi2003.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.03.2024