Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1419
(21)Numarul depozitului95-0440
(22)Data depozitului1995.04.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.05.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTHERABEL RESEARCH S.A., BE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGÉCZY Joseph, BE; VIKMON Andrasne, HU; SZEJTLI Jozsef, HU; SZENTE Lajos, HU; SZÉMAN Julianna, HU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTHERABEL INDUSTRIES S.A., FR;
(54)Titlul inventieiComplecşi de incluziune pe bază de SIN-1A şi ciclodextrină, compoziţii farmaceutice şi truse pe baza lor, procedeu de preparare a complecşilor de incluziune şi metodă de tratament
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2000
F2, BOPI 02/2000
A, BOPI 10/1997
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/5375 (2006.01); A61K 47/48 (2006.01); C08B 37/00 (2006.01);
(19)TaraBE
(41)Data publicarii cererii1997.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
(30)PrioritateaP 94 01183, 1994.04.26, HU
(74)ReprezentantBABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr. 15/2, of.19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
(85)Data deschiderii fazei nationale1995.12.26
(86)Cerere internationalaPCT/HU1995/000011, 1995.04.25
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1995/29172, 1995.11.02
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.04.25
 Data decăderii din drepturi2004.04.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.04.2024