Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului841
(21)Numarul depozitului96-0048
(22)Data depozitului1996.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.02.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; CREŢESCU Igor, RO; GONCIARUC Valeriu, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor reziduale impurificate cu substanţe organice greu biodegradabile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.09.30
(47)Data eliberării brevetului1998.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.28
 Data decăderii din drepturi1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2022