Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului642
(21)Numarul depozitului96-0078
(22)Data depozitului1996.04.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.04.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; GONCIARUC Valeriu, MD; ILICO Artur, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru obţinerea coagulantului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/1997
F1, BOPI 12/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01F 7/04 (2006.01); C02F 1/463 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.12.31
(47)Data eliberării brevetului1997.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.03
 Data decăderii din drepturi1999.04.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024