Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului612
(21)Numarul depozitului96-0086
(22)Data depozitului1996.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.04.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; S.A. "Monolit", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; ALEXEENCO Pavel, MD; DRANCĂ Ion, MD; STANKEVICI Victor, MD; UNGUREANU Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; S.A. "Monolit", MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru tencuire
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1997
F1, BOPI 11/1996
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 28/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.09
 Data decăderii din drepturi1999.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.05.2024