Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului634
(21)Numarul depozitului96-0113
(22)Data depozitului1996.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.04.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDASCALIUC Alexandru, MD; ŞALARU Vasile, MD; DASCALIUC Tatiana, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a substanţelor biologic active
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01H 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.12.31
(47)Data eliberării brevetului1997.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.26
 Data decăderii din drepturi1999.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2022